Uzemnění neboli grounding

22.06.2021

Možná jste o této psychoterapeutické technice slyšeli, anebo jste nějakého příznivce uzemnění potkali. O co se tedy přesně jedná? A proč jí věnuji článek?

Vyzout boty a postavit se na holou zem, procházet se bosí v trávě, jehličí, hlíně nebo se bez bot protahovat jako kočka venku v přírodě. To všechno jsou techniky tzv. groundingu (v angličtině též earthing), což bychom mohli volně přeložit jako terapie uzemněním.

Oxidační stres

Vzhledem k modernímu životnímu stylu a také znečištěnému prostředí, se nadměrně dostáváme do oxidačního stresu. Oxidační stres je proces související s látkovou výměnou, kdy se molekuly kyslíku rozdělují na atomy s jedním elektronem navíc - tedy negativně nabité ionty. Tyto nestabilní atomy kyslíku se nazývají volné radikály. Volné radikály se v těle snaží neutralizovat tím, že napadají a poškozují zdravé buňky lidského těla. Oxidační stres je nedílnou součástí látkové výměny (protože kyslík k životu potřebujeme), nicméně jeho množství se mnohonásobně zvyšuje vlivem znečištěného ovzduší, kouření, pití alkoholu, stresu, radiace, elektrosmogu, nedostatkem spánku a pohybu, konzumace smažených a průmyslových potravin apod.

Volné radikály mají za následek předčasné stárnutí, chronické záněty a některá onemocnění jako např. rakovinu, Alzheimrovu chorobu, Parkinsonovu chorobu, aterosklerózu apod. Proti volným radikálům zasahují tzv. antioxidanty. Jak ale naznačují poslední výzkumy, funkci antioxidantů plní také elektrický náboj zemského povrchu.

Přenos elektrické energie

Po celý vývoj naší planety lidstvo zůstávalo v přímém kontaktu se zemským povrchem. První lidé chodili bosí, následně si na nohy navlékali kůži hospodářských a lovených zvířat, omotávali nohy látkou, později volili dřeváky a nakonec se objevily zdánlivě nejpohodlnější boty tlumící náraz. Moderní boty (či valná většina) se vyrábí z umělých materiálů (např. z gumy), které tlumí nejen náraz nohy o nerovný terén, ale i přenos elektrických vln země do našeho těla. Tímto se opět prohlubuje naše hladina oxidačního stresu nehledě na různé deformace chodidel.

Uzemnění funguje na přenosu negativního elektrického náboje zemského povrchu do lidského těla, čímž nastoluje v lidském organismu rovnováhu. Přímý kontakt se zemským povrchem zajišťuje přísun volných elektronů, které se spárují s volnými radikály, čímž dochází k jejich stabilizaci. 

Když se podíváme na jiné stránky groundingu, tato terapie navíc slouží jako odbourávač stresu, vylepšuje náladu, snižuje stres. V malé studii z roku 2015 se ukázalo, že pravidelný kontakt se zemským povrchem po dobu 10 minut denně zlepšuje spánek a snižuje chronickou únavu. Další studie ukazují pozitivní vliv na chronické záněty, kardiovaskulární onemocnění, chronickou bolest apod. K tomuto potvrzení je však potřeba rozsáhlejších studií.

Terapie v praxi

Abyste uzemnění mohli praktikovat, stačí najít si místo, kde je vám dobře a máte přístup k trávníku, hlíně, písku, jehličí, listí, nebo kamení. Uzemnění funguje tam, kde máte přímý kontakt s přírodním povrchem, ne na chodníku či betonu. Varianty uzemnění vypsané níže můžete praktikovat podle svých možností a nálady, vždy však aspoň 10 minut

  • postavte se bosí na trávník, zavřete oči a odpočívejte
  • pokud jste odvážnější, procházejte se po trávníku či v lese bosí
  • v teplém počasí funguje jako osvěžující prvek uzemnění potok či říčka (dbejte však na kvalitu vody - do znečištěné nestoupejte)
  • na zemi praktikujte pozici kočky (všechny končetiny se dotýkají země)
  • zacvičte si v přírodě jógu
  • v zimě je situace složitější, ale pokud se nebojíte otužování, zkuste stát na sněhu

Tip: v parcích a zastavěných oblastech si před procházkou boso vždy zkontrolujte terén kvůli případnému poranění (rozbité sklo, injekční stříkačky) či nepříjemnému překvapení v podobě psího nadělení. :-)

Uzemnění jako zdroj zdraví

Uzemnění není třeba praktikovat proto, že je to oficiální psychoterapie a vědecké výzkumy říkají, že má pozitivní vliv na naše zdraví. I bez výzkumů a studií je z biologické podstaty jasné, že vše živé je propojeno a vše souvisí se vším. Stejně jako my lidé ovlivňujeme Zemi, tak i Země ovlivňuje nás.

Hodně z nás propadá poslední roky zoufalství a úzkostem. To především kvůli našeho odpojení se od podstaty bytí. Propojení se Zemí a s našimi kořeny v nás může probudit uhašenou touhu k životu, radost a tím nastolit proces samoléčení. Lehčí už to být nemůže.

Protože se věnuji nejen stravování a pohybu, ale i lidskému tělu a životu jako takovému, uzemnění mi přijde jako jeden z dobrých způsobů, jak si zkvalitnit život. Věřím, že ani vám není jedno, jakým způsobem žijete. A proto jsem vás chtěla seznámit s touto metodou.

Ivet

Pozn. Elektrický náboj země se různí a je to stále ne zcela prozkoumané téma - jiný náboj má jádro Země, jiný má zemský povrch. Amtosféra má taktéž elektrický náboj, který navíc ovlivňuje počasí. Elektrický náboj v souladu s groundingem je za pěkného počasí, kdy neočekáváme bouřku.