Bazální metabolismus

30.08.2019

Už jste o něm slyšeli. Píše se o něm na webech se zdravým stravováním, mluví se o něm v televizi, na přednáškách, v knihách. Podle odborníků by měl představovat asi 70% přijaté energie za den. Dnes si ho dokonce můžete nechat spočítat pomocí online kalkulaček.

Bazální metabolismus s anglickou zkratkou BMR (basal metabolic rate) je hodnota ukazující množství energie, které naše tělo potřebuje pro správné fungování všech životních funkcí v klidovém stavu. Energie přijatá nad tuto hodnotu je vydána na fyzickou činnost, přemýšlení aj. Bazální metabolismus se odvíjí od věku, pohlaví, množství svalů a tuků v těle, příjmu potravy, hormonů. BMR se uvádí v kJ nebo kcal. Pro pacienta a výživáře je lepší využívat hodnotu kJ (kilojouly) díky lepší přehlednosti. 

Pokud zjistíme, že někdo přijímá energii pod svůj bazální metabolismus, je potřeba tuto chybu co nejrychleji napravit. V budoucnu by mohlo dojít ke zaškrcení metabolismu, tudíž nižší potřebě příjmu energie a tedy snížení fungování všech vitálních fukncí. Tělo se tak adaptuje na vnější podmínky, které jsme mu připravili. Člověk se zaškrceným BMR se pak cítí unavený, neklidný, může mít problémy soustředit se, podává špatný fyzický výkon, hůře tráví, může být i častěji nemocný. Paradoxně se může stát, že člověk s těmito stravovacími návyky tloustne, protože tělo si dělá zásoby na horší časy.

Hodnota BMR se zjišťuje dvěma způsoby:

a) matematickým výpočtem

    • vzorec založený na údajích jako pohlaví, věk, váha v kg, výška v cm a matematických konstantách

    • spíše orientační ukazatel, protože neřeší reálné složení těla (tuk vs. svalová hmota)

b) měřením pomocí přístroje

    • nejpřesnější měření, pokud je klient na lačno, v klidovém režimu, nepil v posledních 12 hodinách alkohol a nepodal vyšší fyzický výkon

    • do výpočtu zahrnuje konstituci těla klienta, tzv. pracuje s reálnými hodnotami jako tuk a svalová hmota, množství vody aj.

Hodnota bazálního metabolismu se s věkem snižuje, tudíž nemusíme přijímat tolik energie. Snížit svůj BMR můžeme ale už v mladém věku, a to špatným stravováním, stresem, nevhodným životním prostředím. Roli hraje také genetika, prodělané choroby, nevhodné diety.

Bazální metabolismus zvyšujeme cvičením, lepší kondicí a nárůstem svalové hmoty.
Bazální metabolismus zvyšujeme cvičením, lepší kondicí a nárůstem svalové hmoty.
Naopak jej zvyšujeme cvičením, lepší kondicí a nárůstem svalové hmoty. Tudíž člověk s vyšším BMR potřebuje přijmout více energie. Samostatnou skupinou jsou pak děti a pubertální věk, kdy je bazální metabolismus vyšší kvůli fyzickým změnám - růstu, zvýšené hormonální aktivitě, psychickému vývoji.


Bazální metabolismus je důležitým ukazatelem našeho zdraví a dosavadního životního stylu. Jako důležitou součást ho musíme zohledňovat při jakýchkoliv krocích v našem stravování, ať už v redukci či navýšení váhy. Pokud chceme najít rovnováhu ve stravování, bez BMR to nepůjde. Protože naše srdce, plíce, mozek, střeva, svaly a další orgány potřebují pro své správné fungování energii, kterou jim musíme pravidelně dodávat. Ony nám za to dobře poslouží mnoho let.

Ivet